Jdi na obsah Jdi na menu
       

                    Novotných -  Smradíkovi
 
              Číslo popisné 10/parcelní číslo 20/
 
     Stavení č. 10 stálo v obci již při číslování domů v roce 1770, lze předpokládat, že v této době zde byla také i kovárna. Ta je zakreslena na katastrální mapě z r. 1839 pod parcelním číslem 3.V matrice je uvedeno, že v té době žili v č.p. 10 Wenceslav Novotný se ženou Barborou.   
      16.12.1855 zemřel v č. 10 kovář Josef Hledík  ve věku 7O let.Od Hledíků koupil stavení i kovárnu zřejmě pan Josef Smradík, který stavení v r. 1872 přestavěl.Rodina p. Smradíka pocházela ze Semtěše.  Další údaje jsou až z r. 1884, kdy zde bydlel a pracoval kovář Josef Smradík s manželkou Kateřinou. Měli      dceru a syna Josefa. Syn Josef se oženil s Annou, roz. Zahradníkovou ze Sopřeče. Měli 6 dětí: Václava, Jana, Josefa, Čeňka , Marii a Annu. . Josef Smradík narukoval se syny v r. 1914 na vojnu, syn Jan ve věku 21 let v 1.svět. válce padl. Václav se oženil s Annou Sůrovou do č. 28,Čeněk se oženil a odstěhoval do Liberce, Anna se provdala v r. 1917 za pana Tluku č. 7 . Zemřela 22. ledna 1953. Marie zřejmě zůstala svobodná a později bydlela u sestry Anny.
        
     Kovářem se stal a živnost převzal syn Josef Smradík, který se oženil s Boženou, roz Pernerovou  z Jankovic . Měli tři děti : Marii, provdanou Peckovou do Řečan nad Labem, Helenu, provdanou Kroupovou do Klánovic a Josefa, který se oženil s Annou, roz. Moravcovou z Jankovic .    .                      
     Josef Smradík v kovárně pracoval zřejmě do roku 1953.

 

obraz016a.jpg