Jdi na obsah Jdi na menu
 


             Lorencovi - Petříkovi

 

                     Číslo popisné 11 /parcelní číslo 19/             

 

Obrazek

   Podle dochovaných zpráv vlastnil usedlost č. 11 kolem roku 1850 Matěj Lorenec s manželkou Rozálií. Chalupa zde stála již při číslování domů v letech 177O – 1771 v  té době jsou u č. 11 uváděna jména Lejhanec  a Michal Kaška . V r. 1875 zde žil Jan Kalousek, domkář a po něm koncem 19. stol. Čeněk Fořt, který v r. 1896 chalupu přestavěl.

   V roce 1905 zakoupili usedlost č. 11 od manželů Fořtových manželé Petříkovi.

 

 

 

 Obrazek                                                                                       Foto Jan Petřík

 Jan Petřík, domkář, zde žil s manželkou Marií, rozenou Sůrovou z č. 28 a dětmi Václavem, Josefem, Janem, Ladislavem, Marií a Františkem. Měli malé hospodářství, Jan Petřík se syny Václavem a Josefem byli mezi prvními členy hasičského sboru v Kozašicích, otec Jan a syn Václav byli odvedeni v I. svět válce.

 

 

 

 

Hasiči

 

Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chalupa měla dvě obytné místnosti, „sednici „ a komoru, na dvoře stály roubené chlívky. V r. 1909 byla přistavena stodola. Jan Petřík žil v letech 1869 – 1924. Po jeho smrti převzal hospodářství syn Ladislav. Marie Petříková se narodila v r. 1874 a zemřela v r. 1948.

 

  Václav se oženil do Krasnic, Jan a Josef zemřeli svobodní, Marie se provdala a odstěhovala se s rodinou do Horních Habartic, František se oženil a bydlel s rodinou v Žernově.

 

 Ladislav Petřík, 1906 – 1989, se v r. 1932 oženil s Martou, roz. Turynovou z Jankovic. Žila v letech 1908 – 2OOO. Měli pět dětí Marii, Květu Jiřinu Zdenku a Ladislava.

                          

              Ladislav a Marta Petříkovi     

Obrazek

Obrazek

 

 

 

 

Před vstupem do JZD sestávalo hospodářství asi ze 4 krav, 2 býčků, 2 prasnic se selaty, 3O slepic a 25 králíků. K usedlosti patřilo asi 4,5 ha polí a luk.

 

 

 

 

 

Ladislav Petřík byl švec, pracoval v Pozemních stavbách v Pardubicích, po odchodu do důchodu v JZD. Byl hasič, myslivec, náruživý ochotník, režíroval divadlo. Marta Petříková pracovala v zemědělství, později v JZD. Věnovala se rodině, starala se o zahrádku a o hospodářství.