Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

             Suchánkovi  -  Popkovi       

                        Číslo popisné 14 / parcelní číslo 14/ 

 

 

   V polovině 19. stol. vlastnila usedlost č. 14, která stála v Kozašicích již před r. 175O, rodina pana Jana Suchánka. Jméno Suchánek se objevuje také v č. 3,4, 18 a 25.

Živili se především chovem koní pro potřebu vojska. Kolem obce, v místě „ na Koutech“ byly bažiny, které byly koncem 19. a začátkem 2O. stol. odvodňovány. „Drenováním“, které bylo prováděno ručně, byla získána půda pro hospodaření .

Dcera pana Suchánka se provdala za pana Nováka a jejich dcera Marie si vzala za manžela Václava Popka.

 

 

 

Foto manželé NovákoviObrazekObrazek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazek

Hospodářství Novákových zdědila dcera Marie. Mělo asi 15 ha polí, 1 pár koní, 15 kusů hovězího dobytka, 1 plemenného býka, 1-2 prasnice se selaty, 3O-5O kusů slepic a ostatní drobné hospodářské zvířectvo

 

ObrazekFoto-rodina Václava Popka

 

 

rok 1915

 

 

 Zleva: Božena, Marie, František, Marie Popková s Miloslavou, Václav Popek, Václav, Bohumil a Jaroslav

 

 

 

 

 

Usedlost a majetek se dědil, tak lze říci, že přibližně stejné hospodářství převzal  po roce 194O syn Bohumil . S manželkou Annou měli 6 synů a hospodařili zde  ještě  v 7O. letech 20. stol.

Obrazek

 

 

Foto žně rok 1950

Druhý zprava: Václav Popek, Bohumil Popek, na koních sedí synové Bohumila  a Anny Popkových Bohumil a Miloslav .